top of page

11/11 är ett magiskt datum

Idag är det en perfekt dag för att manifestera för att attrahera in det du önskar dig i ditt liv. Vad upplever du att du saknar eller behöver? Kom ihåg att du behöver förändra något för att attrahera in något nytt. För att få ett nytt resultat behöver du alltså göra något annorlunda. Det kan vara genom en förändrad tanke, ett förändrat medvetande, en förändrad känsla eller en ändrad handling. Ofta är det vi själva som är bromsklossen genom att vi inte tror tillräckligt mycket på att vi kan åstadkomma det vi önskar. Då ligger bristen på tillit i vägen för att förändringen ska kunna ske. När vi tror, blir vi också öppna för nya lösningar och idéer. Därför är det tro och tillit du behöver utgå ifrån i din manifesteringsprocess. Släpp taget om hur saker och ting ska gå till. Kom ihåg att det inte behöver vara en stor förändring som skapar det stora resultatet, ibland kommer det stora ur det lilla.


Den 13/11, alltså om två dagar, är det nymåne i skorpionen. Nymånen står för nystart som du kanske vet så det är väldigt passande att bära med dig det du önskar några dagar extra.


Som ett led i din process för att komma framåt, kan kanske ett budskap från en budbärare vara passande? Jag drog fyra kort från orakelkortleken Änglar och förfäder. Låt dig ledas till ett eller flera siffror här nedan och scrolla sedan ner för att läsa ditt/dina budskap.

Hoppas det talar till dig!

Jag önskar dig en fantastisk dag. Med omtanke, Camilla


Här är de vända korten med tillhörande budskap.


Magins Väktare: Släpp fram din inneboende magi.


Sluta leta i omvärlden och inse att du själv besitter en otrolig inneboende kraft.


Magi är den energi i universum som gör att du kan skapa och manifestera genom att medvetet styra din vilja. Magin anpassar sig till din frekvens. Magins Väktare representerar magins ängel, den som hjälper dig att fokusera din vilja så att du kan få något att bli verklighet. Hon är den ängel som virvlar runt shamanerna och de visa när de åkallar de magiska energierna för att få hjälp att manifestera något helande som stöttar dem på deras väg. Den här ängeln representerar all magi som fokuserar på det högsta goda och alla som jobbar för det.

Du är magin. Du är svaret. Du har allt inom dig. Om du har letat efter svar eller en anledning till att fokusera ska du veta att du redan har allt du söker inom dig. Du är en kraftfull och magisk person som kan fokusera dina intentioner och styra dina drömmar så att de tar form i verkligheten. Men din styrka är bara kraftfull när du tar kontrollen över den. Du måste därför ta dig tid att bekräfta den. Att kunna ägna sig helhjärtat åt en vision och realisera den är en stor gåva. Du påminns nu om att du har den gåvan.


Krigaren: Var modig och stå fast.


Backa inte. Säg vad du tänker. Nöj dig inte med det näst bästa.

En krigare är en som är beredd att lära känna sig själv och göra det som krävs för att nå sitt mål. Den här krigaren representerar en stark och instinktiv kärlek – vår inre krigare; den energi vi tar till när vi behöver försvara oss själva. Om du plötsligt befinner dig i en farlig situation kommer du att göra allt du kan för att skydda dig, även om du inte skulle säga att du älskar dig själv. Det är ett exempel på stark instinktiv kärlek. Även om krigaren på kortet står i mörker, så representerar han ljuset. Vår inre krigare är skapad av ljus och när han hamnar ansikte mot ansikte med mörkret lyser han bara ännu starkare.

Kanske är du på väg att ta ett enormt steg som verkligen kommer att ge dig skjuts framåt. Om du står i begrepp att möta någon eller något du upplever som obehagligt, så ska du åkalla din inre krigare. Tveka inte. Var inte rädd. Du har den energi som krävs för att skydda dig själv, nu och för all framtid.


Fredsbevararen: Sluta tro att du måste ha rätt


Välj frid och lycka hellre än behovet av att ha rätt. Spara din energi till det som verkligen är viktigt istället för att slösa den på att bevisa att du vet bäst.


Fredsbevararen är en klok indiankvinna som baseras på White Buffalo Woman. Hon håller i en fredspipa; symbolen för att välja fred och harmoni före krig. Hon vet hur det känns att känna sig hotad och att stå upp för det man tror på och vet är det rätta. Hon lär dig att ta den rätta vägen i varje situation, även om du känner dig pressad att fatta snabba beslut. Hon påminner dig om att du besitter förmågan att välja det rätta för alla inblandade.


Det kan vara så att du känner dig stressad och spänd just nu. Det bor en krigare i dig som vill ut och slåss för dig och visa att du har rätt. Men den uråldriga visdomen påminner om att sanningen alltid kommer fram till slut. I det här läget är det viktigare att undvika gräl och hetsiga diskussioner som du vet att du ändå kommer att förlora. Nej, styrkan ligger i att välja en väg framåt ur ett högre perspektiv. På så sätt kan du komma i kontakt med din inre röst och din intuition, vilket leder till healing för både den nuvarande situationen och den eventuella skada den har förorsakat dig. Välj fredens väg. Det är ju frid du längtar efter.


Oraklet: Invänta viktig information

Var öppen och mottaglig för information. Ta reda på fakta så att du kan göra ditt val utan att behöva göra avkall på det som är viktigt för dig.

Oraklet är sanningssägaren och insiktsbringaren. En förfader som är som din allra bästa vän – någon som kan säga precis det du behöver höra för att kunna gå vidare i livet. Här representerar hon Oraklet i Delfi, en medial prästinna i det gamla Grekland som kunde ta emot information och förutspå framtiden. Det stiger rök ur skålen hon håller i, och hennes budskap är att leta efter den information du behöver bortom det som är synligt för blotta ögat för att kunna se din situation klart.


Just nu talar änglar, förfäder och universum till dig. Håll utkik och lyssna efter viktiga dialoger, budskap och andra tecken som kan leda dig i rätt riktning. Du uppmanas nu att vänta tills du har mer information och inte göra några snabba drag, för i nuläget prioriterar du dina önskemål framför dina behov. Just nu har du faktiskt möjligheten att se allt klart – men bara om du är villig att öppna dina ögon på riktigt. Änglarna stöttar dig. Lita på dem.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page