top of page
Virvla runt

Enskild meditation​

I en vägledd meditation, talar jag, och ber dig att använda din fantasi och föreställa dig det jag säger. Meditationen kan utformas på många olika sätt med många olika syften till exempel att möta en anhörig på andra sidan, en guide eller så ska vi ta hand om något som stör dig i ditt liv som fixas till.

 

Ett syfte med meditationen kan vara att få tillbaka lugnet och få ny energi, att få ett råd på vägen från en guide. Genom att vi lär oss kommunicera med vår guide kan vi också få hjälp med att hitta svaren på frågorna vi bär inom oss. Det finns olika sätt att få svaren levererade. Ibland kommer de som en tanke, ibland som en symbol, ibland bara vet man. Somliga möter samma guide alltid, andra byter varje dag.

Innan vi börjar, pratar vi om vad du önskar dig. Sedan leder jag dig i en meditation där jag tar dig dit vi har kommit överens om att du ska. Kanske är syftet att möta din guide för att etablera kontakt och få en känsla av vem du har just nu. Kanske får du ett budskap från denne. Kanske är syftet att få möta en anhörig som har gått över till andra sidan, ett möte som kan ha en känslomässigt läkande effekt.

Jag är med hela tiden men går bara in och tittar om du själv har svårt för att se/känna/höra. Ibland kanske det är svårt att tro på svaret du har fått, då kan jag gå in och lyssna. Efteråt pratar vi om det som kommit upp och eventuella nya funderingar som har aktiverats.

bottom of page