top of page

Meditation på olika sätt

Genom meditation kan vi få upplevelser och svar från det undermedvetna. Tankar stillas och hjärnan slappnar av, egot tar ett kliv åt sidan. Detta för att vi ska få hjälp att läka, få inspiration, komma framåt i livet eller bara må bra helt enkelt.

Under meditationen kommunicerar vi så att du är med mig i det jag beskriver, de platser jag tar dig till och du berättar vad du upplever. Det blir ett fint samarbete. Om du inte kommer till mig, ringer jag dig på överenskommen tid.

Klicka på respektive knapp nedan för att läsa om de olika meditationerna jag föreslår.

Jag har jobbat med min guidekontakt i många år och för mig är det både en trygghet men också en källa till inspiration. Genom att vara i kontakt med guiderna, kan vi se och uppleva saker i livet vi kanske inte annars inte hade lagt märke till. Mitt liv flödar lättare nu eftersom jag är i nuet och inte funderar på vad jag ska göra eller hur jag ska göra utan jag följer min inre guidning.

Din guides egenskaper speglar det du behöver just nu i din utveckling och för att komma framåt i livet. Om du har svårt för att uppleva din guide, ber du bara om min hjälp så tonar jag in på den och berättar vad jag upplever.

Möt en guide

Möt en anhörig

I denna meditationen leder jag dig för att möta en eller flera anhöriga på andra sidan. Vi kan inte med säkerhet veta att den vi önskar kommer men sannolikheten är ganska stor.

Ett möte med en anhörig på andra sidan kan vara väldigt läkande. Att få veta och känna att den har det bra och kanske har med sig ett ord på vägen.

Jag går med dig och ställer frågor men lyssnar inte efter svaren om du inte ber om det, detta är i första hand din upplevelse. Om du har svårt att fånga svaren, tonar jag in och berättar vad jag upplever.

Genom meditation kan vi komma åt olika typer av blockeringar så som självförtroende, självkänsla. Du kan få hjälp med att jobba med rädslor, möta ditt högre jag eller något annat. I meditationen omprogrammerar vi det undermedvetna eller ändrar upplevelsen av det förflutna. Här har du möjlighet att välja precis vad du vill, det är bara fantasin som sätter gränser.

Skicka gärna ett enskilt mail till mig där du skriver vad du önskar så att jag har möjlighet att förbereda mig före och så har jag utgångsläget inför vår session.

Några andra förslag

Regression eller
Livet mellan liven

I dessa sessionerna leder jag dig in i riktigt djup avslappning så att vi ska kunna komma åt det undermedvetnas gömmor. Regression betyder att man går tillbaka till ett eller flera tidigare liv. Vi går in för att få reda på vad du har med dig från förr in i detta livet som kan påverka dig, ditt sätt att leva och dina relationer runt omkring dig. Kanske kan du få hjälp med att se dina styrkor och varifrån eventuella "svagheter" kommer. Att se samband och kanske få förklaringar till val du har gjort, människor du har omkring dig. Här finns även möjligheten att lösa eventuella knutar, fysiska eller psykiska, som har följt med dig in i ditt nuvarande liv. Du kan ha önskningar om att få se något speciellt men det bästa är att låta ditt högre jag bestämma och visa något som är av intresse här och nu.

 

Upplevelsen av livet mellan liven är till för att utforska livet du nu lever från ett högre perspektiv. Att få förklaringar och skapa större förståelse för ditt liv och därmed också göra att din upplevelse av ditt liv lättare.

 

Vi ställer utforskande frågor så som att få veta mer om planen du lade gällande lärdomar, kanske vad du är är för att lära andra och varför du valde att födas till jorden. Varför valde du dina föräldrar? Finns det människor i ditt liv som du har bestämt möte med redan i planeringsstadiet? Det är en omfattande upplevelse som kan ge dig ledtrådar gällande det du har gått igenom i livet och om du följer din livsplan eller om du kanske har släppt den för att den blev för svår att följa.

Det finns möjlighet att möta ta reda på meningen och lärdomar med specifika händelser som du har varit med om i detta livet. Därför att det bra om du funderar på om det är något speciellt du vill utforska som går utanför det jag har presenterat ovan.

Skriv i din bokning vilken av dessa du önskar uppleva.

bottom of page