top of page
Blue Tvättade Wall

Manifesting blueprint

Lever du i linje med din själ och dina själsliga tillgångar? I en grundläggande själsprofilsläsning i Akashakrönikan går jag igenom VAD du är på själsnivå och där jobbar jag också med de blockeringar och begränsningar som kan störa dig i ditt varande. Manifesting blueprint handlar om HUR själen är designad för att skapa och uppleva sin gudomlighet som människa. Vi kan med fördel skapa utifrån en satt intention som tar ut riktningen för ett område i livet. En intention behöver nödvändigtvis inte betyda att sätta ett mål för ordet mål är som en slutdestination, vad händer sedan?

Det handlar inte vad du önskar utan vad du är beredd att satsa på.

Den här läsningen kan göras för att få förståelse för dig själv och dina processer rent generellt eller med en specifikt satt intention. Jag tar fram informationen från den sjunde dimensionen i Akashakrönikan och tittar sedan på hur du lever i linje med den i ditt liv just nu i den tredje dimensionens verklighet där du befinner dig. 

Man kan säga att detta är en liten utbildning i hur du är designad till att sätta intentioner och vad som sätter igång din manifesterings process. Du kanske inte har en tydlig intention just nu men när den kommer, är det vanligaste är att man sätter en så specifik intention som möjligt för de närmaste 3-6 månaderna. Det handlar inte vad du önskar utan vad du är beredd att satsa på.
 

Hur är en manifesteringsprocess uppbyggd?

Manifesterings processen består av tre delar:

*Sätt intentioner

*Ändra vibration (genom handling)

*Attrahera nya resultat

 

Genom denna läsningen vill jag hjälpa dig att hitta riktningen för dina handlingar så att du kan manifestera det du vill ha. Kom ihåg att det krävs nya handlingar för att ändra frekvens och det kan ta tid.

Hur ändrar vi vår vibration för att manifestera det vi önskar?

Den fysiska kroppen är 3D och det är i 3D vi ska ändra. Detta inkluderar att få med den psykiska aspekten. Skiftet måste ske över tid för om vi ständigt manifesterar nya resultat så skulle det medföra oväntade konsekvenser. I 3D är vi i linjär tid. Vi har möjlighet att korrigera vart vi är på väg. Det räcker inte att ändra tankarna. Du kan tänka vad du ska ha till middag på fem sekunder men att laga den kan ta flera timmar.

 

För att ändra den fysiska vibrationen krävs handling. Vi måste göra något annorlunda, göra ny val (inte beslut), sätta oss i nya omständigheter och miljöer som vi aldrig gjort förut. Vi måste bli vibrationsmässigt samspelta med det nya resultatet. Vi måste ändra vår vibration tillräckligt mycket. Det går inte att ändra både snabbt och mycket.

Exempel på frågor jag går igenom:

*Kommer din gudomlighet fram effektivast genom omständigheter då du är med människor du är lik, tvärt om eller både och?

*Hur du når nya resultat.

*Hur du tar dig från en vibration en annan.

*Varifrån kommer kraften att förändra?

*Hur skapar jag mitt liv?

Läsningen förskottsbetalas via faktura ca 5 dagar före överenskommen tid.  Eftersom jag behöver tid för att förbereda din läsning så boka helst inte din tid inom kortare tid än två veckor.

Det här ingår i en läsning

Jag förbereder vårt samtal genom att ta fram all information om dig vilken jag sammanställer i ett dokument som du får efter vårt samtal. Dokumentet innehåller 7 olika punkter/frågeställningar som ska vara en hjälp för dig i din manifesteringsprocess. Du får dokumentet med alla 7 frågeställningar före vårt samtal så att du lättare kan följa med.  Om du inte redan har gjort en själsläsning så kommer du även att få information om ditt energicenter och själsgrupp.

Under vårt samtal, som kommer att ta mellan 60-90 minuter, pratar vi om ovan nämnda 7 punkter och du ges utrymme till att reflektera och göra egna anteckningar.

Hur du går vidare efter en läsning

Grundläsningen kommer du att ha med dig för all tid. Den är du på själsnivå. Däremot förändras du genom hur du lever ditt liv och hur du tar dig mot uppsatta intentioner. Då kan du ta hjälp av mig så att jag tar en titt på hur det ser ut på den 3:e dimensionen så att du kan få en hint om ifall du är i linje med din gudomlighet (7D) eller om något behöver korrigeras. Du kan boka tid antingen 45 eller 25 minuter. Den korta tiden räcker om du bara behöver göra en snabb koll.

Alla går inte att läsa för

Det går inte att få tillgång till allas Akashakrönika. Jag hör av mig om så skulle vara fallet för dig och självklart finns det då inget för dig att betala för.

Varför jobba med Akashakrönikan?

I Akashakrönikan finns våra liv inskrivna. Allt vi har varit med om, allt vi har lärt oss och även det som kan ha hängt upp sig på vägen i form av blockeringar och begränsningar. 

Den delen av Akashakrönikan jag läser i finns i den sjunde dimensionen och det är den vibrationen som vi drar nytta av i vårt jordsliga tredje-  och fjärdedimensionella liv. Den femte dimensionen ligger bortom vårt ego och våra tankar. Vår tro och våra föreställningar kring oss själva som ofta håller oss tillbaka och begränsar oss i våra liv.

Denna läsning görs över telefon.

Formuläret nedan behöver du inte fylla i om du redan har gjort någon annan läsning i Akashakrönikan utan då är det bara att boka en tid.

Skicka dina födelseuppgifter till mig  om du tänker boka tid för din första själsläsning.

Tack för dina uppgifter! Du kan du boka din tid via min bokningssida https://www.yourwisesoul.com/book-online

Boka en tid

bottom of page