top of page
abstrakta Lights

Nefertiti Kosmisk Healing®

Detta är en healingmetod av Solkarina och på omslaget av sin bok, beskriver Solkarina denna healingmetod såhär:

 

"En andlig healingmetod för människans transformation till högre dimensioner. Kanaliserad och skapad av Solkarina.

I Nefertiti Kosmisk Healing® ligger fokus på att höja klientens vibrationer så att laddningar, präglingar, mönster och beteenden släpper. När detta sker kan människor på ett tydligare och klarare sätt, se sig själva och den väg de ska gå i livet."

De högre energivibrationerna kommer från gudinnorna, de uppstigna mästarna, de galaktiska guiderna, änglarna eller Nefertiti, den Egyptiska drottningen. Du som klient får själv bestämma vilken energi du känner att du behöver laddas med.

 

Jag kan känna tydlig skillnad angående vilket område de olika grupperna jobbar med:

Gudinnorna är feminina kraftvarelser som inom sin grupp självklart har olika nyanser. Gudinnorna kommer med en feminin ödmjukhet i kombination med kraft vilket för mig känns bra eftersom vårt samhälle är uppbyggt med mycket maskulin kraft som mår bra av nedtoning. Gudinnorna visar bland annat att man kan ta sig framåt utan armbågar.

 

De uppstigna mästarna kommer med otroligt mycket kunskap. När jag jobbar med dessa, känner jag mig visare och en trygghet i min kunskap. Kunskapen handlar inte om det jag fysiskt har lärt mig i livet utan den handlar om kosmisk kunskap som kan vara bra att använda i livets olika skiftningar.

 

De galaktiska guiderna upplever jag som väldigt högt vibrerande och när man bjuder in dem till samarbete så hjälper man sig själv att höja energivibrationen i sin fysiska kropp och att höja sitt medvetande. En galaktisk guide jag jobbade med visade mig att deras energi är en bra tillgång på vägen från 3D till 5D.

 

Änglarna kommer med en fantastisk, omslutande energi som gör att man känner sig väl omhändertagen och trygg. Att omslutas av denna känsla kan göra att till exempel oro släpper taget. Man finner en inre trygghet.

 

Nefertitienergin är en kombination av alla. Då skapas ett team med deltagare från respektive grupp (gudinnorna, de uppstigna mästarna, de galaktiska guiderna och änglarna) för att ge dig som klient det du bäst behöver just nu inom respektive område.

 

Själsåtervinning

Med hjälp av Nefertiti kosmisk healing® kan man även få hjälp att plocka tillbaka bitar av sin själ som man upplever att man har förlorat av någon anledning. En del av själen som kanske gör att man inte känner sig hel. Om du bokar tid för detta så behöver du kunna berätta för mig vilken bit det är du önskar få tillbaka.

En bit av själen kan ha gått förlorad när någon har sagt eller gjort något mot oss som satt spår. Saker vi har varit med om i livet som har varit jobbiga.

Så här går en session till

Vi börjar att prata om varför du har kommit och vad du önskar få ut av sessionen. Väljer du att ta emot healing med denna metoden, är det bra att ha utforskat innan vilken energi eller vad du saknar för att komma vidare i livet. Vad du upplever att du behöver för att må bra, du vet bäst vad du behöver. Detta görs för att vi ska hitta rätt healingvibration för just dig. Om det är så att du känner dig kallad till mig för att ta emot och inte kan definiera syftet så låter vi helt enkelt hela teamet jobba med dig.

Behandlingen tar 20-30 minuter och du tar emot liggande på brits.


Efteråt pratar vi en kort stund om din upplevelse.

Fysiskt möte eller på distans?

Båda alternativen går alldeles utmärkt så du bokar det som passar dig. Kom till mig om du har möjlighet för själv uppskattar jag det fysiska mötet.

 

Har du svårt för att veta vilken healingmetod du ska välja?

Om du är tveksam gällande vilken healingmetod du ska välja av de fyra jag jobbar med: Andlig healing, Golden spiral healing, Athinas Blue Ray Healing eller Nefertiti kosmisk healing® så kan du som bokar fysiskt besök ta upp frågan med mig när du kommer. Boka den du tror att du vill ta emot så ändrar vi om det behövs.

bottom of page