top of page
Toning

Regression

Med hjälp av hypnos kan jag guida dig in i tidigare liv. Då går vi på djupet för att finna vad du har med dig från förr in i detta livet som kan påverka dig, ditt sätt att leva och dina relationer runt omkring dig. Kanske kan du få hjälp med att se dina styrkor och varifrån eventuella "svagheter" kommer. Att se samband och kanske få förklaringar till val du har gjort, människor du har omkring dig. Här finns även möjligheten att lösa eventuella knutar, fysiska eller psykiska, som har följt med dig in i ditt nuvarande liv. Du kan ha önskningar om att få se något speciellt men det bästa är att låta ditt högre jag bestämma och visa något som är av intresse här och nu.

Under tiden som du befinner dig i upplevelsen, gör jag anteckningar på det som kommer upp. Dessa går vi sedan igenom tillsammans och du får även med dig dem hem som en påminnelse. Du behöver alltså inte alls tänka på att du måste komma ihåg det du upplever. Ibland fortsätter minnena att komma även när du kommit ur hypnosen. Det är helt ok eftersom det är en del av bearbetningsprocessen. En regression verkar helande som healing.

Att göra en regression, eller flera, kan vara otroligt lärorikt för du kan få perspektiv på livet som du inte tänkt på förut. Somliga gör en regression av ren nyfikenhet eller för att få svar på någon frågeställning, andra gör flera regressioner för att lösa upp knutar, blockeringar, som ligger i cellminnet. Ibland händer det att man får uppleva mer än ett liv, det är liksom bara att hänga med då.

 

Vad är hypnos?

Hypnos är ett förändrat medvetande tillstånd. I detta naturliga tillstånd befinner du dig när du till exempel dagdrömmer, är helt uppslukad av en arbetsuppgift eller lever dig in i en spännande film. Att gå in i hypnos är helt odramatiskt men ett otroligt effektivt sätt att komma i kontakt med det undermedvetna. I det undermedvetna finns funktioner som känslor, vanor, beskyddande och permanent minne. I det medvetna sinnet finns det rationella och analytiska tänkandet, korttids minnet och viljestyrkan. Det undermedvetnas huvudsakliga karaktärsdrag är lathet vilket gör att det gärna följer de enkla, gamla invanda mönster som det alltid gjort. Det är det undermedvetna som tror att spindlar är farliga eller att man måste ta en portion mat till. Det är det undermedvetna jag alltså talar till och programmerar om då jag ska åstadkomma förändringen hos dig under hypnos.

bottom of page