top of page
Ett vattenfall i en trädgård

Vägledning på olika sätt

Här kan du läsa mer om de olika sätt jag kan vägleda på.

Andlig vägledning som jag har haft i mitt utbud alltid, har ett lite högre pris eftersom jag har ändrat mitt sätt att arbeta.

Om du vill läsa mer om vad en sittning med mig innebär, hur jag tänker och fungerar, klickar du på knappen Medialitet & andlighet

Du som inte kan komma till mig, bokar alternativet på distans. Om du väljer telefon, ringer jag upp dig på överenskommen tid.

Annars väljer du respektive knapp nedan för att läsa om de olika alternativen.

Till den här sessionen kommer du med ett nyfiket och öppet sinne.

Det finns några olika läggningar jag kan göra men den vanligaste är att titta på hur livet ser ut just nu, vad som är bra för dig att tänka på, hur du kommer framåt och vad resultatet kan bli.

Till viss del går det att se på framtiden men det mesta handlar om var du befinner dig nu och hur du kommer framåt i livet.

Du kan ta med dig specifika frågor men kom ihåg att formulera dem så att de inte kan besvaras med ja eller nej.

Tarotkort

Vägledning med kort

Anteckningsblock och penna

Andlig vägledning

Innan du kommer till mig, sitter jag och skriver ner information om vad vi ska prata om. Det kan vara om din guide, om din utveckling, egenskaper, tillgångar och förbättringsmöjligheter. Ett tidigare liv kanske dyker upp med information.

Sessionen börjar med att jag lyfter det som kommit upp och såklart finns det utrymme till att ställa frågor.

Den här tjänsten rekommenderar jag att du inte bokar för ofta eftersom du behöver tid för att ta hand om det som kom vid föregående session. Boka då istället utvecklande, andligt samtal.

Du kan boka din tid med eller utan healing, 50 eller 75 minuter.

I den här sessionen utgår vi från dig och det som pågår i ditt liv. Jag är ditt bollplank som med hjälp av min medialitet, andlighet och förmåga att se saker ur olika perspektiv, hjälper dig att förstå, få svar och komma vidare i livet. Eftersom våra guider är med oss, kommer jag att lyfta sådan som kan pocka på för uppmärksamhet.

När vi ser på livet med de andliga glasögonen, kan saker bli mycket bättre och framför allt lättare.

Den här tjänsten är ett komplement till den andliga vägledningen och kan bokas hur ofta som helst.

Du kan boka din tid med eller utan healing, 50 eller 75 minuter.

Utvecklande, andligt samtal

Om Symbol på stranden

Medialitet & andlighet

Många medium arbetar med andekontakt (andra sidan). Min mediala "radar" är inställd på den personliga utvecklingen. Tankemönster, handlande och så vidare. Ibland påminner jag om behovet av att släppa känslor som är kopplade till det förflutna.​

Jag kan läsa in andra människor och händelser och ge min version om hur jag upplever det hela från ett högre perspektiv. Det kan hjälpa till att få förståelse för varför det blir som det blir, varför relationer är som de är.​

Det finns oändligt många saker att titta på, det är bara fantasin som sätter gränser så jag vill gärna att du frågar. Vad är det du vill veta?
Jag har ingen inbyggd funktion som gör att jag genom att koppla upp mig mot dig får tillgång till hela ditt liv och det du har varit med om. Jag får informationen från min guide genom bilder i mitt huvud, känslor, ord som jag hör och mycket information bara kommer. Jag berättar och beskriver vad jag upplever och ibland är det du som klient som behöver förstå i vilken del av ditt liv informationen passar in.​

Jag tror inte att vi exakt kan förutbestämma framtiden eftersom vi alltid har vår egen fria vilja och vägen kan ändras utifrån de beslut vi fattar. Jag tror på vägledning för att se vad som är viktigt i livet, se möjligheter och eventuella hinder för att livet ska bli så bra som möjligt. Vi ska ta tillvara på våra styrkor och inte fastna i gamla tankar och livsmönster.​Kom ihåg att det är du som har makten över ditt liv. Du bestämmer, du har dina karma att jobba med. Det innebär att jag inte kan bestämma åt dig. Jag kan berätta hur olika alternativ känns och se på dem från mitt perspektiv men besluten kan inte överlåtas på mig, de måste komma från dig själv.​​

bottom of page